minőség-, és környezetpolitikánk

Elsődleges célunk környezetünk – vevőink, megrendelőink, munkatársaink és a tulajdonosi kör – elégedettségének elérése és megtartása. Az általunk forgalmazott, illetve épített belsőépítészeti termékekkel célunk az épített környezet, a belső építészet harmóniájának megteremtése, az építményeinkben élők, illetve dolgozók közérzetének javítása. A Balaton Bútor Kft. a környezet állapotáért viselt felelősségét felismerve és átérezve alapvető céljának tekinti, hogy környezettudatos magatartásával hozzájáruljon a globális környezetvédelmi problémák csökkentéséhez, valamint a környezet állapotának a javulásához.

 

LEGFŐBB CÉLJAINK

Hogy a szolgáltatásaink, termékeink minősége mindenkor feleljen meg az ügyfeleink által meghatározott és kinyilvánított, továbbá a meg nem határozott, de elvárható igényeinek. Tevékenységünket a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételével és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával folytassuk. Törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére és a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásra, valamint az alkalmazott technológiák környezetre gyakorolt hatását folyamatosan ellenőrizzük és javítsuk.

CÉLUNK, HOGY ELKERÜLJÜK

Az illegálisan kitermelt faanyag, a tradicionális vagy polgári jogok megsértésével kitermelt faanyag, a jelentős természetvédelmi értékeket veszélyeztető gazdasági tevékenységből származó faanyag, a természetes erdők ültetvénnyé vagy nem erdőgazdálkodásra átalakított erdőből származó faanyag, a genetikailag módosított fákat tartalmazó erdőből származó faanyag beszerzését.

E célok elérése érdekében

A társaság minőség- és környezet irányítási integrált rendszert, valamint FSC® FL és FSC® ellenőrzött faanyag szabvány alapú rendszereket működtet, amely elősegíti a helyes munkavégzést, biztosítja tevékenységünk rendszeres ellenőrzését, a vevők elvárásainak megfelelő alapanyag beszerzését és termék gyártását, és szolgáltatás nyújtását. Arra törekszik, hogy szolgáltatásunk minősége a megrendelőink elvárásainak, követelményeinek megfeleljen, és a Balaton Bútor mint márkanév továbbra is fokozza meglévő és leendő

ügyfeleink bizalmát. Figyelemmel kíséri szervezetünk tevékenységére vonatkozó törvényi, jogszabályi változásokat, és a meghatározott előírásokat maradéktalanul alkalmazzuk és betartjuk. Operatív és stratégiai döntéseit a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hozza meg. Folyamatosan minőség és környezeti célokat határoz meg, amelyek lebontásra kerülnek a társaság minden érintett munkakörére, a célok megvalósulását rendszeresen ellenőrizi és méri. Biztosítja a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat, megfelelő munkakörnyezetet, és a munkatársak képzését.

Figyelemmel kíséri, és lehetőség szerint csökkenti a káros anyag kibocsátást. Mérsékli a hulladékképződést és kiemelt figyelmet fordít a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolására és elszállíttatására. Az üzemekben és az irodahelyiségeiben nagy gondot fordít az energiatakarékosságra, és ügyel a berendezések, felhasznált anyagok, irodaszerek, takarítószerek környezettudatos kiválasztására, valamint az igényes munkahelyi környezet megteremtéséhez szükséges egészségügyi és ergonomikus

feltételek kialakítására. A munkatársaknak rendszeresen képzést és továbbképzést tart a környezetpolitika megvalósításával, a környezetközpontú irányítási rendszer működésével kapcsolatos tudnivalókról és feladatokról A szolgáltatásai során alkalmazott technológiákat - a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével - folyamatosan korszerűsíti. Tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával végzi.

Ennek megfelelően

beszállítóitól is elvárja a környezettudatos magatartást, ezért a beszállítói közül előnyben részesíti a minőség- és környezetirányítási rendszert működtető, vagy ezeknek megfelelő minőségű termékeket, szolgáltatásokat biztosító szervezeteket. Kizárólag a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező ártalmatlanító vállalatokkal áll kapcsolatban és szoros együttműködésben dolgozik a hatóságokkal.

A Balaton Bútor Kft. ügyvezetője a magam és a vezetőség nevében elkötelezett vagyok a társaság jövője, a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítása iránt, valamint hogy az egész társaságot átfogó minőség- és környezetirányítási rendszert üzemeltessünk abból a célból, hogy termékeink és szolgáltatásaink a megrendelői igényeket minden tekintetben kielégítsék. A Balaton Bútor Kft. vezetése garantálja, hogy minőség- és környezeti politikáját a társaság

teljes személyi állománya megérti, magáénak vallja és támogatja. A vezetőség példamutató kezdeményező szerepet vállal a minőség- és környezetirányítási rendszer fenntartásában. Gondoskodunk arról, hogy minden munkavállaló a minőségért vállalt felelősséggel, nevét adva végezze feladatát, ismerje a minőség- és környezetirányításra vonatkozó előírásokat, a minőség javítása legyen napi feladata.

Dr. Kalauz Károly
ügyvezető igazgató